Provincie Noord-Holland

Bewonerkrant (oplage 120.000). Publieks- en omgevingscommunicatie t.b.v. N23 Westfrisiaweg, Provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland werkt aan de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg ‘van Alkmaar tot Enkhuizen’. Bewoners, ondernemers, gemeenten en nog veel meer stakeholders plukken hier in de toekomst de vruchten van, maar moeten nu even doorbijten. Om te zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast ondervindt is juiste informering en begeleiding onontbeerlijk. De bewonerskrant was een van de ingezette middelen (2014).

Werkzaamheden:
– Concept / Communicatie
– Ontwerp / Grafische vormgeving
– DTP / Layout
– Fotografie (Heijmans)
– Beeld en montage (Modellen + getekende kaarten)

Provincie Noord-Hollandadmin
  • 570
2017 © Patricia Smits  |  Website – Patricia Smits.nl  |  Privacy  |  Disclaimer
all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission